Създай своя сайт с Joomla!®

  • Много възможности за персонализация - хиляди разширения.
  • Лесна инсталация с няколко кликвания на мишката.
  • Вградена многоезична функция с над 65 езика.
  • Подходящ за изграждане всякакви сайтове, от личен блог до голям електронен магазин!
  • Много добра българска поддръжка в нашия Форум
  • Най-голямата световна общност!

2016 Пловдив 29 - 30 октомври

Joomla Академия на български

Понеделник, 20 Януари 2014 12:28

Какво е CHMOD или как да променяме правата на папките си?

Написана от

CHMOD е съкращение от "Change Mode" и представлява функция, чрез която се задават определени права на някакъв файл или директория от даден уеб сайт.

Информация за различните права, които се дават на различни файлове, можете да прочете на страница CHMOD / Смяна на права .

Функцията CHMOD работи при всички UNIX и Linux базирани системи и представлява част от защитата и сигурността на клиентските документи и софтуер.

В случая под термина "даване на права" се има предвид разрешението в дадена директория да се може да се качват файлове (например аватари във форум) или в даден файл да бъде възможно да се пише, файла да се редактира, да се чете и/или изпълнява. Чрез "chmod-ване" на файлове и папки администратора на хостинга може да разреши различни права на различните ползватели за работа с документите.

Правата се задават и се изразяват в поредица от три цифри, като всяка от тези цифри се отнася за различни ползватели на документа, според мястото, което заема в редицата. Цифрите, с които се задават правата, могат да бъдат от 0 до 7. Най-често се ползват права 777, 770, 750, 755, 644 и 666.

Съществуват 3 различни права за работа с документите, които се обозначават с буквите RWX, които са съкращение от Read (четене), Write (писане) и Execute (изпълнение).

Всяка цифра от 0 до 7 представлява някаква комбинация от тези 3 права, т.е. дава разрешение за извършване на определени действия:

7 е с най-висок приоритет и позволява на потребителя да прави всичко - да чете документи, да ги изпълнява, да записва в тях и да ги редактира (Read, Write and Execute);

6 - позволява четене, запис и редактиране, но не позволява изпълнение (Read and Write);

5 - позволява четене и изпълнение, но не позволява писане (Read and Execute );

4 - позволява само четене (Read)

3 - позволява записване, редактиране и изпълнение, но не позволява четене (Write and Execute)

2 - позволява запис и редакция, но не позволява четене и изпълнение (Write)

1 - позволява само изпълнение (Execute)

0 - не позволява нищо

Тези цифри се групират по три - например 777, 755, 644 и т.н.

Първата цифта се отнася до собственика на документа.
Втората цифра показва правата на ползватели от групата.
Третата цифра показва правата на всички останали.

В такъв случай например права 750 означават, че собственика на документа може да прави с него всичко (7), ползвателите от групата могат само да четат и изпълняват файла, но нямат право да пишат в документа и да го редактират (5), а всички останали нямат никакви права (0).

Очевидно е, че за да да се дадат пълни права на всички chmod трябва да е 777.

Как да направя CHMOD?
CHMOD на файл или директория най-лесно се прави през някои FTP клиент, като се изпълнят следните стъпки:
- влиза се през FTP клиента
- качват се файловете и папките на сървъра
- избира се директорията/файла за chmod-ване чрез ляв клик с мишката
- десен клик с мишката върху файла/директорията при което се появява панел, от който се избира опцията Properties, Chmod, File Permissions, File Attributes, или каквато подобна предоставя FTP клиента /повечето FTP клиенти имат такава опция/
- от новия панел, който се появява, се задават правата на собственика, групата и останалите

Как да направя CHMOD през FTP клиент FileZilla?
След като качите файловете и директориите си на хостинга, отидете с мишката върху файла или директорията, които ще chmod-вате (става дума за файлове и директории, които вече са прехвърлени на хост-сървъра, а не за тези, които се намират в личния ви компютър).
Кликнете върху файла/директорията с десния бутон на мишката. Ще се появи меню, от което изберете опцията за смяна на права. Ще излезе ново меню, от което трябва да изберете какви да бъдат правата за собсвеника, групата и останалите:

chmode_filezilla

В горния пример са зададени права 666, т.е. и собственика на файла и групата и останалите ще могат да четат и редактират документа, но няма да могат да го изпълняват.

По подобен начин се задава CHMOD и чрез Cute-FTP, WS-FTP и др. FTP клиенти.

Източник: http://www.host.bg

Допълнителна информация

  • Версия: Joomla! 1.5, Joomla! 2.5, Joomla! 3.x
  • Категория: Защита
Прочетена 4926 пъти Последно променена в Сряда, 29 Януари 2014 22:10

Реклама

Онлайн във форума

Имаме 6 гости и 0 потребители на линия

    Реклама